Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/21

Do klasy pierwszej po szkole podstawowej:

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 1.

Część 1 i 2

Zakres podstawowy i rozszerzony

Liceum i technikum

WSiP 952/1/2019
2. JEZYK ANGIELSKI Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!
3. JĘZYK NIEMIECKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 1”Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum

„Transfer Deutsch 1”Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1 Liceum i technikum

PWN 1004/1/2019
4. JĘZYK ROSYJSKI Informacja we wrześniu

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

Wot i my 1

PWN
 5. MATEMATYKA M. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda

Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Pazdro 979/1/2019
 6. HISTORIA Michał Faszcza Historia 1 do liceum i technikum do zakresu podstawowego

Jolanta Choińska Mika Historia 1 do liceum i technikum zakresu rozszerzonego

WSIP

WSIP

987/1/2019

982/1/2019

 7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Beata Surmacz Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy

Artur Derdziak Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony

OPERON

OPERON

1049/1/2019

1071/1/2019

 8. GEOGRAFIA Geografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 1, R.Malarz, M.Więckowski

Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 1,
Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Nowa Era

Nowa Era

983/1/2019

973/1/2019

 9. BIOLOGIA Anna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 1 + karty pracy
Nowa Era 1006/1/2019
 10. CHEMIA Marcin Sobczak, Ryszard Janiuk, Witold Anusiak, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka

Chemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WsiP
 11. FIZYKA Fizyka.
Zakres podstawowy
L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
WSIP 999/1/2019
 12. INFORMATYKA
 13. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum

Nowa Era 960/2019
14. RELIGIA Żyć w miłości Boga
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

 

Do klasy drugiej po szkole podstawowej:

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 2.

Część 1 i 2

Zakres podstawowy i rozszerzony. Liceum i technikum

WSiP 952/3/2020
2. JĘZYK ANGIELSKI Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!
3. JĘZYK NIEMIECKI Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 2”

Podręcznik. Klasa 2 Liceum i technikum.

„Transfer Deutsch 2” Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2

PWN 2/1104/2/2020
4. JĘZYK ROSYJSKI
 5. MATEMATYKA Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2

Pazdro
6. HISTORIA Jarosław Czubaty Historia 2 do liceum i technikum do zakresu podstawowego

Jolanta Choińska Mika Historia 2 do licem i technikum do zakresu rozszerzonego

WSIP

WSIP

987/2/2020

982/2/2020

 7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Beata Surmacz  Wiedza o społeczeństwie 2 zakres podstawowy OPERON 1049/2/2020
8. GEOGRAFIA Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
Geografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 2

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 2

Nowa Era 983/2/2020

973/2/2020

9. BIOLOGIA Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 2 + karty pracy

Marek Guzik, Ryszard Kozik

Biologia na czasie 2

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikmu

Zakres rozszerzony

Nowa Era 1006/2/2020
10. CHEMIA Ryszard Janicki, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Marcin Sobczak Chemia 2  (zakres podstawowy) WSIP
11. FIZYKA Fizyka klasa 2, zakres podstawowy WSiP
12. Podstawy przedsiębiorczości – Krok w przedsiębiorczość, autorzy:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Nowa Era 1039/2020/z1
13. RELIGIA Moje miejsce w Kościele
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

Do klasy drugiej po gimnazjum:

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI  KLASA II

M. Chmiel, E. Równy „Ponad   słowami.  Klasa II. Część 1 i 2”

Nowa Era 425/3/2013

425/4/2013

2. JĘZYK ANGIELSKI
3. JĘZYK NIEMIECKI Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 2”

Podręcznik. Klasa 2

Liceum i technikum.

„Transfer Deutsch 2”

Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2

PWN 2/1104/2/2020
4. JĘZYK ROSYJSKI
5. MATEMATYKA E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda

„Matematyka dla Liceum i technikum.

Poziom podstawowy i rozszerzony” –   podręcznik i zbiór zadań

Pazdro 412/2/2012
6. HISTORIA Bogumiła Burda, Bohdan   Halczak, Roman Maciej Józefiak, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

„Historia”.   Zakres podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Część 1,2

Operon 456/2012
 7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie część 1 seria Odkrywamy na nowo, wydawnictwo Operon ,autor Jan Maleska, nr dop. 488/1/2012/2015
8. Historia i społeczeństwo* Ojczysty Pantenon i Ojczyste Spory 667/3,2013
9. GEOGRAFIA Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony, autorzy: Roman Malarz i Marek Więckowski Nowa Era 501/1/2012/2015
10. BIOLOGIA Karolina Archacka, Rafał   Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

„Biologia. Po prostu. Zakres   podstawowy.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”

WsiP 532/2012
11. CHEMIA Romuald Hass, Aleksandra   Mrzigod, Janusz Mrzigod

„To jest   chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy”

Nowa Era 438/2012
12. RELIGIA Moje miejsce w świecie
pod red. Ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
13. PRZYRODA*
14. WIEDZA O KULTURZE

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

Do klasy trzeciej po gimnazjum:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI M. Chmiel, E. Równy

„Ponad  słowami”.

Klasa III

Nowa Era 425/5/2014
2. JĘZYK ANGIELSKI
3. JĘZYK NIEMIECKI Infos 3. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy: Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik.

Infos 3. Zeszyt ćwiczeń.

Pearson 451/5,6/2014/2015
4. JĘZYK ROSYJSKI
5. MATEMATYKA Zbiór zadań do liceów i techników Klasa 3. Zakres podstawowy lub rozszerzony. E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda Pazdro
6. HISTORIA
 7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie część 2 ,seria Odkrywamy na nowo , wydawnictwo Operon,nr dop. 488/2/2013/2016.
8. Historia i społeczeństwo* Europa i Świat ,

Marcin Markowicz
Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość

Marcin Markowicz

WSIP

WSIP

667/1/2013

667/3/2013

9. GEOGRAFIA Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony, który mają uczniowie
( Oblicza geografii 2, autor: Tomasz Rachwał, nr dopuszczenia:
501/2/2013/2016 ), Nowa Era
10. BIOLOGIA
11. CHEMIA
12. RELIGIA Moje miejsce w rodzinie
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
13. PRZYRODA*

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii