Strefa rodzica

Ostatnie zebranie rodziców z wychowawcami klas w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się 21.05.2015 r. o godzinie 17.00.