Podręcznik klasy I

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/21

Do klasy pierwszej po szkole podstawowej:

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski

Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 1.

Część 1 i 2

Zakres podstawowy i rozszerzony

Liceum i technikum

WSiP 952/1/2019
2. JEZYK ANGIELSKI Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!
3. JĘZYK NIEMIECKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 1”Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum

„Transfer Deutsch 1”Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1 Liceum i technikum

PWN 1004/1/2019
4. JĘZYK ROSYJSKI Informacja we wrześniu

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

Wot i my 1

PWN
 5. MATEMATYKA M. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda

Matematyka Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Pazdro 979/1/2019
 6. HISTORIA Michał Faszcza Historia 1 do liceum i technikum do zakresu podstawowego

Jolanta Choińska Mika Historia 1 do liceum i technikum zakresu rozszerzonego

WSIP

WSIP

987/1/2019

982/1/2019

 7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Beata Surmacz Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy

Artur Derdziak Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony

OPERON

OPERON

1049/1/2019

1071/1/2019

 8. GEOGRAFIA Geografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 1, R.Malarz, M.Więckowski

Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 1,
Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Nowa Era

Nowa Era

983/1/2019

973/1/2019

 9. BIOLOGIA Anna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 1 + karty pracy
Nowa Era 1006/1/2019
 10. CHEMIA Marcin Sobczak, Ryszard Janiuk, Witold Anusiak, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka

Chemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WsiP
 11. FIZYKA Fizyka.
Zakres podstawowy
L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
WSIP 999/1/2019
 12. INFORMATYKA
 13. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum

Nowa Era 960/2019
14. RELIGIA Żyć w miłości Boga
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak