Oferta edukacyjna

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

Oferta Edukacyjna 2021/2022

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

    tel/fax .42 712-74-40

www.sms-kopernik.pl, sekretariat@sms-kopernik.pl

Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski/język niemiecki      historia/biologia,              geografia, chemia / wos

1 A

SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, chemia , wos

2.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski/język niemiecki      historia/biologia,              geografia, chemia / wos

IB

ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, chemia , wos

3.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski/język niemiecki      historia/biologia,              geografia, chemia / wos

IC

ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, chemia , wos

Lp.

Nazwa bursy lub internatu

Adres

Telefon, fax, strona www, e-mail

1.

Bursa w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Warszawska 10/12

42 276 55 99