Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

Do klasy pierwszej:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI M. Chmiel „Ponad słowami.”   Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i   rozszerzony. Klasa 1. Część 1M. Chmiel „Ponad słowami.”   Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i   rozszerzony. Klasa 1.  Część 2 Nowa era 425/1/2012425/2/2012
2. JĘZYK ANGIELSKI Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!
3. JĘZYK NIEMIECKIZakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles klar 1a. Zakres   podstawowy. Kurs dla początkujących. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum   ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles Klar 1a. Zakres   rozszerzony. Kurs dla kontynuujących naukę po gimnazjum” WSiPWSiP 255/1/2010281/1/2010
4. JĘZYK ROSYJSKI  Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu
5. MATEMATYKA E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda „Matematyka dla Liceum i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony” –   podręcznik i zbiór zadań Pazdro 563/1/2012
6. HISTORIA Bogumiła Burda, Bohdan   Halczak, Roman Maciej Józefiak, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak „Historia.   Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”Cz,1,2 Operon 456/2012
7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Maciej Batorski „Wiedza o   społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Operon 469/2012
8. WIEDZA O KULTURZE Monika Bokiniec, Barbara   Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz   Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska „Spotkania z kulturą.   Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum Nowa Era 449/2012
9. GEOGRAFIA R. Uliszak, K. Wiedermann   „Oblicza geografii” Nowa Era 433/2012
10. BIOLOGIA Karolina Archacka, Rafał   Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka „Biologia. Po prostu. Zakres   podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” WSiP 532/2012
11. CHEMIA Romuald Hass, Aleksandra   Mrzigod, Janusz Mrzigod  „To jest   chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” Nowa Era 438/2012
12. FIZYKA Maria Fijałkowska „Świat   fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy.” Wydawnictwo   „ZamKor”P. Sagnowskii Wspólnicy Sp.j. 394/2011
13. PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI Zbigniew Makieła, Tomasz   Rachwał„Krok w przedsiębiorczość.   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Nowa Era 467/2012
14. INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek   „Informatyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Operon 452/2012
15. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Jarosław Słoma „Żyję i   działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół   ponadgimnazjalnych” Nowa Era 426/2012

 

Do klasy drugiej:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI  KLASA II A:M. Chmiel, E. Równy „Ponad   słowami.  Klasa II. Część 1 i 2” Nowa Era 425/3/2013425/4/2013
2. JĘZYK ANGIELSKI Jon Naunton, Alina Łubecka, Beata Polit   New Matura Explorer Pre-Intermediate   (kontynuacja) Nowa era 698/2/2014
3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles klar 1b. Zakres   podstawowy. Kurs dla początkujących. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum   ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles Klar 1b. Zakres   rozszerzony. WSiPWSiP 255/1/2010281/1/2010
4. JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław   Zybert „Novye vstreči 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół   ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących” WSiP 344/2/2011
5. MATEMATYKA Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda „Matematyka dla Liceum i technikum”. Poziom podstawowy –   podręcznik i zbiór zadań Pazdro 412/2/2012
6. HISTORIA rozszerzenie R. Czaja, M. Strzelecka, J.   Broniszewski „Ciekawi świata” cz.1,2 Operon 456/2012
7. GEOGRAFIA rozszerzenie Roman Malarz, Marek Więckowski   „Oblicza geografii 1” Nowa Era 501/1/2012
8. BIOLOGIA rozszerzenie M. Guzik, E. Jastrzębska   „Biologia na czasie 1”F. Dubert, R. Kozik   „Biologia na czasie 2” Nowa Era 564/1/2012564/2/2013
9. CHEMIArozszerzenie M. Litwin, S. Styka-Wlazło,   J. Szymańska „To jest chemia” Nowa Era 528/1/2012
10. PRZYRODA* A. Sawicka „Ciekawi świata.   Część 2.Biologia”A. Duda Ciekawi świata.   Część 3 Chemia” OperonOperon 637/2/2013637/3/2013
11. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO** M. Markowicz, O. Pytlińska   „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”M. Markowicz, O.   Pytlińska  „Historia i społeczeństwo.   Europa i świat.” WSiPWSiP 644/1/2013667/1/2013

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

 

 

 

 

Do klasy trzeciej:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI  KLASA III A:M. Chmiel, E. Równy „Ponad   słowami.  Klasa III. Część 1”KLASA III Nowa Era 425/5/2014
2. JĘZYK ANGIELSKI III AGregory J. Manin, Danuta   Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska „Oxford Matura Trainer.   Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Podręcznik dla szkół   ponadgimnazjalnych” – kontynuacja III  B Marta Rosińska, Lynda   Edwards „Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.” – kontynuacja Grupa rozszerzona:Rachel Harding, Marta   Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Szuwart

„Oxford Matura Trainer.   Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla szkół   ponadgimnazjalnych”

 

Oxford University Press   Polska Sp. z o.o.Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

688/1/2014 

 

710/2014

 

 

 

 

688/2/2014

3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles klar 2a. Zakres   podstawowy. Kurs dla początkujących. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum   ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles Klar 2b. Zakres   rozszerzony. WSiPWSiP 255/3/2010255/4/2010
4. JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław   Zybert „Novye vstreči 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół   ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących” WSiP 344/3/2011
5. MATEMATYKA Zbiór zadań do liceów i techników KLasa 3. Zakres podstawowy lub rozszerzony. E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda Pazdro
6. HISTORIA rozszerzenie J. Ustrzycki, M. Ustrzycki   „Ciekawi świata” Historia 2. Część 1. Zakres rozszerzony. Operon 478/3/2013
7. GEOGRAFIA rozszerzenie Roman Malarz, Marek Więckowski   „Oblicza geografii 3” Nowa Era 501/3/2014
8. BIOLOGIA rozszerzenie F. Dubert, M. Jurgowiak   „Biologia na czasie 3”   zakres rozszerzony Nowa Era 564/3/2014
9. CHEMIArozszerzenie M. Litwin, S. Styka-Wlazło,   J. Szymańska „To jest chemia. Część 2” Nowa Era 528/2/2013
10. PRZYRODA* A. Sawicka „Ciekawi świata.   Część 2.Biologia”A. Duda Ciekawi świata.   Część 3 Chemia” OperonOperon 637/2/2013637/3/2013
11. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO** R. Gucman „Historia i   społeczeństwo. Gospodarka”M. Markowicz, O. Pytlińska „Historia   i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.” WSiPWSiP 667/7/2013667/4/2013