Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

Do klasy pierwszej po szkole podstawowej:

LP

PRZEDMIOT

AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

1.

JĘZYK POLSKI

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz TrześniowskiOblicza epok.Podręcznik. Klasa 1.Część 1 i 2

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Liceum i technikum

WSiP

952/1/2019

2.

JĘZYK ANGIELSKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

ViSiON 2

Oxford

986/2/2019

3.

JĘZYK NIEMIECKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 1”

Podręcznik. Klasa 1

Liceum i technikum.

„Transfer Deutsch 1”

Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1

Liceum i technikum.

PWN

1004/1/2019

4.

JĘZYK ROSYJSKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

Wot i my 1

PWN

294/1/2011/2015

MATEMATYKA

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka

Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

Matematyka

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1

Pazdro

979/1/2019

HISTORIA

Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Michał Faszcza

Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WSiP

987/1/2019

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Beata Surmacz
Jan Maleska
Zbigniew Smutek

Wiedza o społeczeństwie 1.

Zakres podstawowy

Operon

brak

GEOGRAFIA

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Oblicza geografii 1.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nowa Era

Nowa Era

983/1/2019

973/1/2019

BIOLOGIA

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie 1
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Nowa Era

Nowa Era

1006/1/2019

1010/1/2019

CHEMIA

Marcin Sobczak, Ryszard Janiuk, Witold Anusiak, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka

Chemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WSiP

brak

FIZYKA

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Grzegorz F. Wojewoda

Fizyka. Podręcznik. Klasa 1.

Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WSiP

Brak

INFORMATYKA

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

Informatyka. Podręcznik. Klasa 1.

Zakres podstawowy

Liceum i technikum

WSiP

974/1/2019

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jarosław Słoma

„Żyję i działam bezpiecznie”

Podręcznik.

Klasa 1

Liceum i technikum

Nowa Era

960/2019

 

Do klasy pierwszej po gimnazjum:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI M. Chmiel „Ponad słowami.”   Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i   rozszerzony. Klasa 1. Część 1M. Chmiel „Ponad słowami.”   Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i   rozszerzony. Klasa 1.  Część 2 Nowa era 425/1/2012425/2/2012
2. JĘZYK ANGIELSKI Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!
3. JĘZYK NIEMIECKI

Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

„Transfer Deutsch 1”

Podręcznik. Klasa 1

Liceum i technikum.

„Transfer Deutsch 1”

Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1

Liceum i technikum.

PWN 1005/1/2019
4. JĘZYK ROSYJSKI  Zakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu
5. MATEMATYKA E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda „Matematyka dla Liceum i technikum. Poziom podstawowy i rozszerzony” –   podręcznik i zbiór zadań Pazdro 563/1/2012
6. HISTORIA Bogumiła Burda, Bohdan   Halczak, Roman Maciej Józefiak, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak „Historia.   Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”Cz,1,2 Operon 456/2012
7. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Maciej Batorski „Wiedza o   społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Operon 469/2012
8. WIEDZA O KULTURZE Monika Bokiniec, Barbara   Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz   Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska „Spotkania z kulturą.   Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum Nowa Era 449/2012
9. GEOGRAFIA R. Uliszak, K. Wiedermann   „Oblicza geografii” Nowa Era 433/2012
10. BIOLOGIA Karolina Archacka, Rafał   Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka „Biologia. Po prostu. Zakres   podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” WSiP 532/2012
11. CHEMIA Romuald Hass, Aleksandra   Mrzigod, Janusz Mrzigod  „To jest   chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” Nowa Era 438/2012
12. FIZYKA Maria Fijałkowska „Świat   fizyki. Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy.” Wydawnictwo   „ZamKor”P. Sagnowskii Wspólnicy Sp.j. 394/2011
13. PODSTAWY PRZEDSIĘBIOR-CZOŚCI Zbigniew Makieła, Tomasz   Rachwał„Krok w przedsiębiorczość.   Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Nowa Era 467/2012
14. INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek   „Informatyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” Operon 452/2012
15. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Jarosław Słoma „Żyję i   działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół   ponadgimnazjalnych” Nowa Era 426/2012

 

Do klasy drugiej po gimnazjum:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI  KLASA II A:M. Chmiel, E. Równy „Ponad   słowami.  Klasa II. Część 1 i 2” Nowa Era 425/3/2013425/4/2013
2. JĘZYK ANGIELSKI Jon Naunton, Alina Łubecka, Beata Polit   New Matura Explorer Pre-Intermediate   (kontynuacja) Nowa era 698/2/2014
3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles klar 1b. Zakres   podstawowy. Kurs dla początkujących. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum   ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles Klar 1b. Zakres   rozszerzony. WSiPWSiP 255/1/2010281/1/2010
4. JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław   Zybert „Novye vstreči 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół   ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących” WSiP 344/2/2011
5. MATEMATYKA Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda „Matematyka dla Liceum i technikum”. Poziom podstawowy –   podręcznik i zbiór zadań Pazdro 412/2/2012
6. HISTORIA rozszerzenie R. Czaja, M. Strzelecka, J.   Broniszewski „Ciekawi świata” cz.1,2 Operon 456/2012
7. GEOGRAFIA rozszerzenie Roman Malarz, Marek Więckowski   „Oblicza geografii 1” Nowa Era 501/1/2012
8. BIOLOGIA rozszerzenie M. Guzik, E. Jastrzębska   „Biologia na czasie 1”F. Dubert, R. Kozik   „Biologia na czasie 2” Nowa Era 564/1/2012564/2/2013
9. CHEMIArozszerzenie M. Litwin, S. Styka-Wlazło,   J. Szymańska „To jest chemia” Nowa Era 528/1/2012
10. PRZYRODA* A. Sawicka „Ciekawi świata.   Część 2.Biologia”A. Duda Ciekawi świata.   Część 3 Chemia” OperonOperon 637/2/2013637/3/2013
11. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO** M. Markowicz, O. Pytlińska   „Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory”M. Markowicz, O.   Pytlińska  „Historia i społeczeństwo.   Europa i świat.” WSiPWSiP 644/1/2013667/1/2013

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

Do klasy trzeciej po gimnazjum:

 

LP PRZEDMIOT AUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1. JĘZYK POLSKI  KLASA III A:M. Chmiel, E. Równy „Ponad   słowami.  Klasa III. Część 1”KLASA III Nowa Era 425/5/2014
2. JĘZYK ANGIELSKI III AGregory J. Manin, Danuta   Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska „Oxford Matura Trainer.   Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy. Podręcznik dla szkół   ponadgimnazjalnych” – kontynuacja III  B Marta Rosińska, Lynda   Edwards „Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.” – kontynuacja Grupa rozszerzona:Rachel Harding, Marta   Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Szuwart„Oxford Matura Trainer.   Repetytorium z języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla szkół   ponadgimnazjalnych”  Oxford University Press   Polska Sp. z o.o.Macmillan Polska Sp. z o.o. 

 

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

688/1/2014710/2014

 

 

 

 

688/2/2014

3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles klar 2a. Zakres   podstawowy. Kurs dla początkujących. Podręcznik z ćwiczeniami dla liceum   ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”Krystyna Łuniewska, Urszula   Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagórna„Alles Klar 2b. Zakres   rozszerzony. WSiPWSiP 255/3/2010255/4/2010
4. JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław   Zybert „Novye vstreči 3. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół   ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących” WSiP 344/3/2011
5. MATEMATYKA Zbiór zadań do liceów i techników KLasa 3. Zakres podstawowy lub rozszerzony. E. Kurczab, M. Kurczak, E.   Świda Pazdro
6. HISTORIA rozszerzenie J. Ustrzycki, M. Ustrzycki   „Ciekawi świata” Historia 2. Część 1. Zakres rozszerzony. Operon 478/3/2013
7. GEOGRAFIA rozszerzenie Roman Malarz, Marek Więckowski   „Oblicza geografii 3” Nowa Era 501/3/2014
8. BIOLOGIA rozszerzenie F. Dubert, M. Jurgowiak   „Biologia na czasie 3”   zakres rozszerzony Nowa Era 564/3/2014
9. CHEMIArozszerzenie M. Litwin, S. Styka-Wlazło,   J. Szymańska „To jest chemia. Część 2” Nowa Era 528/2/2013
10. PRZYRODA* A. Sawicka „Ciekawi świata.   Część 2.Biologia”A. Duda Ciekawi świata.   Część 3 Chemia” OperonOperon 637/2/2013637/3/2013
11. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO** R. Gucman „Historia i   społeczeństwo. Gospodarka”M. Markowicz, O. Pytlińska „Historia   i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.” WSiPWSiP 667/7/2013667/4/2013