Wywiadówki

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

- 11.IX.2018r -m.in. wybór klasowych Rad Rodziców

- 6.XI.2018r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

- 15.I.2019 r – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2018/19

- 12.III.2019r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

- 16.IV.2019r – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń

niepromowaniem do klasy programowo wyższej, wyniki ukończenia szkoły kl. III

-14.V.2019r – zebranie wychowawców i rodziców uczniów zagrożonych

niepromowaniem w roku szkolnym 2018/2019. O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.