Oferta edukacyjna

ULOTKA ZEWNETRZNA  ULOTKA WEWNETRZNA

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

 im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                             95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5                                                                                                                  tel/fax .42 712-74-40 , www.sms-kopernik.pl, sekretariat@sms-kopernik.pl

Absolwenci gimnazjum

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników)

2

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństwie.

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

2

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństw

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników