Rada rodziców

Skład Rady Rodziców – Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2016/2017

  1. Izabela Białek – przewodnicząca
  2. Anna Goździewicz
  3. Zbigniew Grabowski
  4. Karolina Kaczmarek
  5. Tomasz Makowski
  6. Renata Matryba
  7. Piotr Pięta
  8. Grażyna Szewczyk