Rada rodziców

Skład Rady Rodziców – Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2018/19

Przewodnicząca – Białek Izabela

Zastępca przewodniczącej – Matryba Renata

Członek – Marcin Bałwas

Skretarz – Królikowska-Nardoni Aleksandra