Kalendarz matur 2019

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 9 do 22 maja(oprócz 12 i 19maja) język polski języki mniejszości narodowych język łemkowski język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 6do 25maja(oprócz 12 i19maja) języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski –pp* język polski –pr *
7 wtorek matematyka –pp język łaciński i kultura antyczna –pp język łaciński i kultura antyczna –pr
8 środa język angielski –pp język angielski –pr

język angielski –dj*

9 czwartek matematyka –pr filozofia –pp filozofia –pr
10 piątek biologia –pp biologia –pr wiedza o społeczeństwie –pp wiedza o społeczeństwie –pr
11, 12–sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia –pp chemia –pr informatyka –pp informatyka –pr
14 wtorek język niemiecki –pp język niemiecki –pr język niemiecki –dj
15 środa geografia –pp geografia –pr historia sztuki –pp historia sztuki –pr
16 czwartek język rosyjski –pp język rosyjski –pr język rosyjski –dj
17 piątek język francuski –pp język francuski –pr język francuski –dj
18, 19 -sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia –pp fizyka i astronomia / fizyka –pr historia –pp historia –pr
21 wtorek język hiszpański –pp język hiszpański –pr język hiszpański –dj
22 środa język włoski –pp język łemkowski –pp język łemkowski –pr język włoski –pr język włoski –dj
23 czwartek języki mniejszości narodowych –pp język kaszubski –pp język kaszubski –pr języki mniejszości narodowych –pr wiedza o tańcu –pp wiedza o tańcu –pr historia muzyki –pp historia muzyki –pr