All posts in Październik 2020

Zarządzenie nr 3.2020/2021

Zarządzenie nr 3.2020/2021
Dyrektora Zespołu Licealno -Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 16 października 2020r.
w sprawie: zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy

Dyrektor szkoły na podstawie:


1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (ze zmianami z dnia 16 października 2020r. Poz.1830)

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku

zarządza co następuje:


§1


1. Z dniem 19 października 2020r. w Zespole Licealno -Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne klas Ia, Ib, Ic, IId,IIe- rezalizują lekcje zdalne.
    Lekcje stacjonarne na terenie szkoły realizują klasy IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb.

3. Zamiana klas następuje co 2 tygodnie.

4. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.

5. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

6. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji  oraz przydział pracowni nie ulega zmianie.§2


1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i /lub Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

3. Informacja jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.


§3


1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego .

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania                                                                                                                                   Renata Święciak-Ruda
                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor szkoły

W Sieradzu na MOSiR odbywał się Wojewodzki Finał Ligi Lekkoatletycznej – Licealiada.

Po kilkugodzinnej rywalizacji wyjechaliśmy z Sieradza z I miejscem chłopców oraz II miejscem dziewcząt 😀😀😀😀😀😀😀 Piękne zawody, piękne wyniki, piękny dzień. Gratulacje dla uczniów SMS-LO i trenerów. B R A W O B R A W O B R A W O B R A W O

Stypendia Starosty Zgierskiego dla utalentowanych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nasi przedstawiciele znaleźli się w tym zacnym gronie w…dużej ilości 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀 GRATULUJEMY WSZYSTKIM STYPENDYSTOM

GRATULACJE DLA KOSZYKAREK, LEKKOATLETEK ORAZ LEKKOATLETÓW👏👏

Początek roku szkolnego jest dla Nas doskonały

Wygraliśmy wszystko !!!!!😍😁🤗🤩


Zwycięski skład dziewcząt w półfinale województwa w lidze lekkoatletycznej:
Wiktoria Otto
Wiktoria Fronczyk
Natalia Warszewska
Wiktoria Skoczeń
Weronika Wodzińska
Ola Szulak
Weronika Mirowska
Magda Jakubowska
Oliwia Jabłońska
Gabriela Mrowińska
Kinga Kaczmarek
Klaudia Klimczak
Natalia Pustelnik
Zwycięski skład chłopców:
Julian Antczak
Patryk Banasiak
Filip Cetlicer
Max Ciącio
Rafał Dudkiewicz
Michał Gajewski
Oskar Graczyk
Jakub Krysztofiak
Mateusz Napieraj
Igor Pałka
Tomasz Ośkiewicz
Wiktor Romanowicz
Bartek Swęderski
Kacper Uliński
Jakub Walczak
Bartosz Wojtysiak
Mateusz Zarzycki

Ponownie jesteśmy najlepsi w klasyfikacji generalnej Powiatu Zgierskiego!