All posts in Sierpień 2020

Uwaga!

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia i przekazanie go wychowawcom w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego.

Uczniowie pełnoletni wypełniają osobiście, w imieniu niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

Dziękujemy 🙂

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA

Ja niżej podpisana/y:  ……………………………………………………

                                                          uczeń/rodzic ucznia

uczeń/uczennica klasy…….

Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

(telefon kontaktowy rodzica: …………………………..) 

 oświadczam, że:

– według mojej najlepszej wiedzy nie miałem/ nie mam kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 (potoczna nazwa – „koronawirus”) lub osobą przebywającą na kwarantannie,

– nikt z najbliższych członków rodziny lub osób, z którymi zamieszkuję stale nie przejawia widocznych oznak zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

– mój stan zdrowia jest dobry; nie mam objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2;

– będę informował/a o istotnych zmianach w moim stanie zdrowia, w szczególności będę informował/a o wystąpieniu objawów typowych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2 .

Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że:

– mimo wprowadzonych  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

– w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub jego podejrzenia, ja, moja rodzina oraz moje najbliższe otoczenie może zostać objęte kwarantanną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii dotyczących mojego stanu zdrowia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

…………………………………………………………………….

 Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz. 9.00 podczas spotkań z wychowawcami. Uczniowie proszeni są o bezpośrednie kierowanie się do izb lekcyjnych zgodnie z poniższym porządkiem:

Klasy I – wejście od strony bursy szkolnej

IA – sala ogólna

IB – sala fizyczna

IC – sala chemiczna

Klasy II – wejściem głównym w prawo

II A – sala matematyczna

II B – sala polonistyczna

II C – sala geograficzna

Klasy II – wejściem głównym w lewo

II D – sala historyczna

II E – sala biologiczna

Klasy III – wejście przez szatnię szkolną

III A – sala informatyczna

III B – sala matematyczna II

Przypominamy o konieczności dezynfekowania rąk. Maseczki obowiązują w częściach wspólnych czyli na korytarzach czy w toaletach.


Kuba Bistuła Mistrzem Polski!

Nasz absolwent – Kuba Bistuła – został MVP Mistrzostw Polski 2020. Reprezentant drużyny Boca Gdańsk, wraz z drużyną, zdobył tytuł Mistrza Polski.


Jesteśmy bardzo dumni! Brawo Kuba! 🙂