All posts in Styczeń 2020

Powiatowy Konkurs Matematyczny po patronatem Starosty Zgierskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego pod patronatem Starosty Zgierskiego w Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.
Termin konkursu: 18.02.2020.
W załączeniu przesyłamy regulamin i niezbędne formularze.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: matematyka.aleksandrow@wp.pl.
Anetta Marciniak i Nina Kozińska-Karazja
Document-page-001  Regulamin - konkurs matematyczny-page-001  Regulamin - konkurs matematyczny-page-002  Regulamin - konkurs matematyczny-page-003  Zgoda opiekuna prawnego-page-001

Konkurs geograficzny

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim serdecznie zaprasza uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie geograficznym z wiedzy o Europie i UE pt. „Europo – ja to wiem”.
Poniżej przesyłamy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu geograficznego
z wiedzy o Europie i UE
dla uczniów szkół podstawowych
„Europo – ja to wiem!”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych w powiecie zgierskim
Cele konkursu:
– propagowanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej
– rozbudzanie u młodzieży zainteresowań problematyką europejską
– uświadomienie znaczenia UE jako organizacji ponadpaństwowej
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich
różniących się kulturą, zwyczajami, językami i religią ale
prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną
– kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł,
dotyczących problematyki europejskiej
Zagadnienia obowiązujące na konkursie:
– znajomość geografii fizycznej Europy ( formy ukształtowania
terenu – krainy geograficzne, sieć hydrograficzna, dostęp do mórz )
– znajomość mapy politycznej Europy
– kraje członkowskie UE i ich charakterystyka
Każda szkoła do konkursu może wytypować od 1 do 3 uczniów
Konkurs geograficzny polega na rozwiązaniu zadań w ciągu 45 minut
Konkurs odbędzie się  20 II 2020r. o godzinie 9:00
w Szkole Mistrzostwa Sportowego LO w Aleksandrowie Łódzkim
Kartę zgłoszenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w konkursie należy przesłać do 14 II 2020r.
faxem: (42) 712-74-40, mailem sekretariat@sms-kopernik.pl
lub pocztą na adres szkoły:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące
ul. M. Skłodowskiej – Curie 5
95-070 Aleksandrów Łódzki
z dopiskiem Konkurs geograficzny
Laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni o uzyskaniu nagrody i zaproszeni do szkoły w celu odebrania dyplomu i nagrody
rzeczowej
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: sms-kopernik.pl oraz na www.facebook.com/SMS-LO-im-Mikołaja-Kopernika-w-Aleksandrowie-Łódzkim
10. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 12 III 2020r.
na uroczystości Święta Szkoły
11. Rodzice lub opiekunowie prawni każdego ucznia biorącego udział
w konkursie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby
niepełnoletniej

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI Miłość Ci wszystko wybaczy…

I.Cele konkursu:

rozwijanie zdolności recytatorskich
popularyzacja poezji wśród młodzieży
rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego
zachęcanie uczniów do występów publicznych
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II.Ogólne zasady uczestnictwa:

konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II naszej szkoły
uczestnicy przygotowują po jednym utworze do recytacji
czas prezentacji :3minuty.
konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się 14.02. 2020r.
o godzinie 09.50.
tematyka konkursu :polskie utwory poetyckie o miłości.

III.Kryteria oceny recytacji:

dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
interpretacja tekstu (logiczne akcentowanie wyrazów i zdań, intonacja, modulacja głosu, tempo mówienia)
kultura słowa (artykulacja, akcent)

IV.Nagrody:
I miejsce  -nagroda książkowa,ocena celująca(waga 3)
II miejsce -nagroda książkowa,ocena bardzo dobra(waga 3)
III miejsce -nagroda książkowa,ocena bardzo dobra (waga 2)

Uczniowie udział w konkursie zgłaszają do p.A.Urbańskiej-Śliwakowskiej i p.Joanny Stańczyk do dn.07.02.2020r.
Zapraszamy

XII Polonez Maturzystów w Parku Miejskim

Dziś, 8 stycznia, w samo południe, nasi tegoroczni Maturzyści zatańczyli poloneza w Parku Miejskim, przygotowanego przez dyrektor panią Renatę Święciak-Ruda.

Uczniowie pochwalili się wyjątkowym układem poloneza, czym ucieszyli nie tylko młodszych kolegów i koleżanki z klas I oraz II, ale także zgromadzonych Rodziców i mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego.

Jak co roku, tak i tym razem, nasi Licealiści – podkreślając zainteresowanie sprawami aktualnymi – postanowili zamanifestować swą troskę o Australię, wykazując się empatią wobec ludzi oraz zwierząt, cierpiących podczas pożarów.

Wierzymy, że nasz przekaz, solidaryzowanie się z Australią odniesie skutek, że służby międzynarodowe nie pozostaną obojętne na cierpienie mieszkańców tego kontynentu.

IMG_20200108_115949  IMG_20200108_115954  IMG_20200108_120844

Wybitni matematycy na finał Roku Matematyki!

8 stycznia został rozwiązany Konkurs dla klas I, zorganizowany przez Zespół Przedmiotów Ścisłych, kończący rok 2019 – Rok Matematyki.
Uczniowie klas I pracami plastycznymi, wykonywanymi różnymi technikami, przybliżyli sylwetki wybitnych matematyków.
Zapraszamy do zapoznania się z pracami konkursowymi, które zostały udostępnione w holu głównym Szkoły 🙂
SAVE_20200108_155614  SAVE_20200108_155608  SAVE_20200108_155601  SAVE_20200108_155555  SAVE_20200108_155551  SAVE_20200108_155545