Zawieszenie strajku

W zawiązku z zawieszeniem strajku, od poniedziałku 29 kwietnia będą się odbywały zajęcia dydaktyczne w naszej Szkole.

Zapraszamy :)