All posts in Marzec 2014

LO na targach edukacyjnych

25 marca godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę na Powiatowych Targach Edukacyjnych w Zgierzu. Zainteresowanie wielkie, ale dzięki zaangażowaniu Pauliny Bilskiej, Alicji Kaźmierskiej i Artura Gruszczyńskiego.
Zapraszamy do naszej szkoły. U nas drzwi otwarte są każdego dnia!

Liceum w projekcie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. W działanie to doskonale wpisuje się nowy projekt Wydziału „Szkoła Patronacka”, obejmujący współpracę z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Łodzi i w regionie. Od stycznia 2013 roku patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym nasze Liceum.

Projekt „Szkoła Patronacka” zakłada:

1.Podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i informatyki.

2.Zapoznawanie uczniów z warunkami i organizacją studiów, programem nauczania

oraz środowiskiem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

3.Wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

4.Wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.

 

Założone cele będą osiągnięte poprzez:

1.Przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem.

2.Udział uczniów klas objętych patronatem w wybranych zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

3.Współpracę studenckich kół naukowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

4.Opracowanie wspólnych sesji naukowo-dydaktycznych.

5.Umożliwienie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do zasobów biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

6.Inne działania uzgadniane na bieżąco przez obie strony porozumienia.

 

Brawo dziewczyny!

Wczoraj nasze koszykarki pod czujnym okiem trenerów – p. Tomasza Rospary i p. Michała Snochowskiego – wywalczyły Mistrzostwo Województwa uzyskując 89:26 w meczu z LO nr. 2 z Pabianic. Tym samym zapewniły sobie awans do Finału Wojewódzkiego szkół ponad gimnazjalnych Licealiada 2014 w piłce koszykowej.
Dziewczęta zgodnie twierdzą, że oprócz wewnętrznej mobilizacji oraz wsparcia trenerów, ogromne znaczenie miał dla nich doping ze strony pani Dyrektor Renaty Święciak-Ruda, która z wielkim zaangażowaniem wspierała uczennice grające na parkiecie.
Dziękujemy!

Projekt „e-matura” w naszym liceum

Projekt „e-matura”, to innowacyjne rozwiązanie informatyczne zaproponowane przez Politechnikę Łódzką.

Produktem finalnym będzie system informatyczny (platforma), stworzony specjalnie do przeprowadzenia i ocenienia egzaminu maturalnego z matematyki.

Udział w tym projekcie pozwolił naszym uczniom na podejście przynajmniej do dwóch egzaminów z matematyki na poziomie podstawowym, raz, jako uczeń klasy przedostatniej, drugi raz, jako maturzysta.

Dotychczasowe testowania przebiegały według ustalonego schematu. Każdy z zestawów egzaminacyjnych składał się z 25 zadań zamkniętych i około 10 zadań typu otwartego. Działania testujące to nie tylko przeprowadzanie e-egzaminów z matematyki. Za pomocą platformy e-matura przeprowadzony został Mini-test, który obejmował zakres materiału dla klasy maturalnej, przeprowadzany był podczas jednej godziny lekcyjnej, jako dodatkowy sprawdzian wiedzy.

Uruchomiony został także panel e-korepetycji.

E-korepetycje to system, którego serce stanowi baza 250 zadań z 10 obszarów matematycznych. Zadania te są wykorzystywane w trybie samodzielnej pracy ucznia. Nauczyciele mogą też udostępniać swoim uczniom zadania z dowolnie wybranego zakresu materiału i zlecać ich rozwiązanie w zadanym czasie. Nauczyciele uzyskują raport dotyczący aktywności uczniów, a uczniowie informację na temat poprawności swoich rozwiązań.

Uczniowie chętnie uczestniczą w działaniach projektowych, które ułatwiają im przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Finał Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Sport w mojej szkole”

Przedmiotem konkursu były zdjęcia przedstawiające młodych sportowców podczas zawodów szkolnych i zajęć wychowania fizycznego. Celem naszego konkursu było ukazanie piękna sportu, rywalizacji w duchu fair play.
WKF został zorganizowany pod patronatem Pani Joanny Skrzydlewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dziękujemy fundatorom nagród za wsparcie naszej inicjatywy :
Pani Joannie Skrzydlewskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Panu Konradowi Tomaszewskiemu – Centrum Języków Obcych JOEY

 

Laureaci WKF:

I MIEJSCE
SZYMON BARYS
GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PABIANICACH

II MIEJSCE
KINGA ASIEDU
GIMNAZJUM NR 2 W ZGIERZU

III MIEJSCE
JUSTYNA SEREK
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁ.S.REYMONTA
W GOŁĘBIEWKU

III MIEJSCE
KRZYSZTOF BOGUSŁAWSKI
PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI

WYRÓŻNIENIE
DAGMARA KOZŁOWSKA
GIMNAZJUM INTEGRACYJNE
W SKIERNIEWICACH